Składamy najserdeczniejsze życzenia nauczycielom i pracownikom

Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

i życzymy dużo zdrowia, cierpliwości oraz wytrwałości,

a także sukcesów zawodowych i zadowolenia z uczniów.

- Grzegorz Andrzej Palka - Burmistrz Nowogrodu wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie oraz Daniel Cwalina - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie wraz z Radnymi i Sołtysami