PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

We wtorek 25 października w godzinach 7.00 - 17.00 nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej:

- w Jankowie Młodzianowie (ST 2-501, 2-1277, 2-17442-1745)

- w Jankowie Skarbowie (ST 2-1746)