Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród i Gmina Piątnica działając w Partnerstwie podjęły wyzwanie przygotowania wspólnej Strategii rozwoju dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Aktualnie trwają prace diagnostyczne i badania będące podstawą opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety opracowanej na potrzeby ww. dokumentu. Wszystkie opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez nasz samorząd kierunków rozwoju oraz przy realizacji konkretnych inwestycji.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki będą przedstawione wyłącznie w formie zbiorczej, jako element raportu diagnostycznego. Badanie przeprowadza Związek Miast Polskich w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Link do ponownej ankietyzacji mieszkańców na potrzeby Strategii ZIT MOF Miasta Łomży: https://forms.office.com/r/v7gJbLBjbs

Wersja papierowa do pobrania w załączniku,

Badanie trwa do 18.11.2022 roku.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi.

 

Załącznik

- wersja papierowa ankiety