Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. 

Spotkanie odbędzie się 29.11.2022 r. o godz. 10.00, Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 20, 18-414 Nowogród

Spotkanie poświęcone będzie w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Zebrane dane posłużą do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

 

Planowany program spotkania:

  1. Przedstawienie celu spotkania.
  2. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.
  3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
  4. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru.
  5. Analiza SWOT
  6. Planowane działania i rezultaty.
  7. Dyskusja i wnioski końcowe.

 

 

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.