Burmistrza Nowogrodu z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Załącznik