w sprawie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Załącznik