Gmina Nowogród kontynuuje zajęcia dla seniorów.

Ze względu na duże zainteresowanie tą formą spędzania czasu wolnego, od 24 stycznia 2023 r.  zostanie utworzona dodatkowa grupa. Zapraszamy wszystkich chętnych seniorów na zajęcia ogólnousprawniające, promujące zdrowy styl życia, warsztaty plastyczne, wyjścia do kina, wspólne spacery.

Pierwsze zajęcia dla nowej grupy odbędą się  24 stycznia 2023 r. o godz. 12:00  w M-GOK w Nowogrodzie.

Zajęcia są realizowane  w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego na lata 2022-2026, ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zapraszamy