W czwartek 26 stycznia w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie obyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród”. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel inwestora z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, architekci z Biura Projektów Arteria S.C., a także Burmistrz Nowogrodu.

Na spotkanie przybyło kilkunastu mieszkańców gminy, zainteresowanych konsultacjami, którzy mieszkają bezpośrednio przy projektowanej ścieżce. Każdy mógł porozmawiać z architektami, zobaczyć na mapach dokładny przebieg projektowanej ścieżki, zadać pytania i rozwiać swoje wątpliwości.

- To jest ścieżka przede wszystkim dla mieszkańców, więc to oni powinni mieć największy wpływ na to, jak będzie ostatecznie wyglądać i temu służy to spotkanie - tłumaczy Cezary Kamieński z biura projektów w Białymstoku.

- Chciałbym, żeby w okolicy mostu w Nowogrodzie stworzyć punkt obsługi rowerów, gdyż jest to dobre miejsce na tego typu samoobsługową stację - mówił Grzegorz Palka - Burmistrz Nowogrodu podczas konsultacji społecznych dotyczących projektu: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród. - To dobry czas, bo mamy przychylność władz województwa, w szczególności Marka Olbrysia - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, żeby tego typu infrastruktura powstała - kontynuował burmistrz.

Do 2 lutego 2023 r. mieszkańcy, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu mogą zapoznać się z dokumentacją projektową w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie (pokój nr 9), a do 9 lutego 2023 r. można składać na formularzu z załącznika uwagi, wnioski i zastrzeżenia, które również można złożyć w urzędzie.

Załącznik