PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

W środę 8 lutego w godzinach 8.00 - 13.00 w Kupninie planowane są wyłączenia prądu:

- od nr 1 do 23 (ST 2-399)