W piątek 17 marca w godzinach popołudniowych odbyły się gminne ćwiczenia medyczne strażaków OSP zorganizowane przez Gminę Nowogród i Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowogrodzie we współpracy w Grupą Ratowniczą „Nadzieja” z Łomży. W medycznych ćwiczeniach wzięli udział strażacy ze wszystkich jednostek: OSP Nowogród, OSP Mątwica, OSP Jankowo-Skarbowo, OSP Chmielewo, OSP Grądy, OSP Kupnina i OSP Sławiec.

Scenariusz ćwiczeń obejmował 5 różnych scenek, w których strażacy musieli ocenić stan osób poszkodowanych, podjąć czynności ratujące zdrowie i życie oraz przygotować osoby poszkodowane do transportu do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Trzeba było m.in. ewakuować pacjentów z pojazdu, pomóc poszkodowanym u których wystąpił masywny krwotok, a także podjąć działania z pacjentami nieprzytomnymi. Ćwiczenia medyczne były pozorowane z wykorzystaniem sprzętu stymulującego urazy.

W spotkaniu uczestniczyli również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy zachęcali strażaków do wstąpienia w szeregi WOT.