z dnia 31 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

 

Załącznik