w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym

 

Załącznik