Już po raz osiemnasty w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie odbyła się uroczystość "Golgota Wschodu" czyli spotkanie z Sybirakami.

W spotkaniu w Nowogrodzie uczestniczyli: Danuta Pieńkowska-Wolfart - prezes Związku  Sybiraków Oddział w Łomży, Nina Żyłko - sekretarz, a także Adam Frąckiewicz oraz członkowie Zarządu Związku.

Swoją obecnością zaszczycili m.in. Marek Adam Komorowski - senator RP, Lech Marek Szabłowski - Starosta Łomżyński, a także Piotr Modzelewski - radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i ks. Remigiusz Krajewski - proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowogrodzie.

 Wykład na temat wydarzeń historycznych przybliżyła Magdalena Dzienis-Todorczuk z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

- Tak naprawdę do dzisiaj historycy nie do końca wiedzą jak duża liczba osób została wywieziona w głąb Związku Sowieckiego. Oblicza sie, że w latach 1940-1941 w głąb Związku Sowieckiego trafiło od ośmiuset tysięcy do miliona obywateli polskich. I to byli ci, którzy zostali wywiezieni podczas tych czterech masowych wywózek, to byli ci którzy zostali wywiezieni do obozów specjalnych, zginęli w czasie zbrodni katyńskich. To byli ci, którzy przymusowo zostali wcieleni do tzw. batalionów pracy przy armii czerwonej i wywiezieni do łagrów, czyli obozów pracy przymusowej rozsianych po całym Związku Sowieckim - mówiła Magdalena Dzienis-Todorczuk z IPN.

- Wojna na Ukrainie pokazuje, że ta ekspansja sowiecka dalej istnieje i te zagrożenie jest realne ze strony Rosji - mówił Marek Adam Komorowski, senator RP.

- Ważne, żeby młodzież znała swoją historię, znała historię narodu polskiego, historię Polaków, swoich rodzin - mówił do zgromadzonych Lech Marek Szabłowski, Starosta Łomżyński.

Piotr Modzelewski, radny wojewódzki podziękował w imieniu swoim i wicemarszałka Marka Olbrysia za zaproszenie na uroczystość, która przybliżać ma trudną i bolesną polską historię.

- Młode pokolenie jest dzisiaj przed tym wyzwaniem, żeby nie zapominać o historii, o wartościach, o tym co to jest Bóg, Honor, Ojczyzna. Kto ma lepiej o tym wiedzieć, jeśli nie Sybiracy, którzy przeżyli najbardziej świadomość przynależności do narodu polskiego - mówił podczas uroczystości Piotr Modzelewski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Nowogrodu podkreślił jak ważne jest pielęgnowanie tego co mamy teraz, że możemy żyć w wolnym kraju.

- To wyjątkowy dzień szczególnie dlatego, że mamy wśród nas bohaterów tamtych czasów, którzy dzisiaj swoim trudem życia, prezentują nam jak ważny jest pokój i to abyśmy szanowali to co mamy dzisiaj. To, że możemy spotykać się w naszych domach, że mamy kromkę chleba i coś więcej - mówił Grzegorz Andrzej Palka, Burmistrz Nowogrodu.

W imieniu Sybiraków głos zabrała Danuta Pieńkowska-Wolfart - prezes Związku  Sybiraków Oddział w Łomży.

- Kiedyś było nas dosyć duże grono, zawsze siedział cały rząd Sybiraków i ich rodzin, teraz jest nas coraz mniej. Dzisiaj jest już tylko kilka osób. Tym bardziej jesteśmy wzruszeni, że możemy tutaj być - powiedziała prezes Danuta Pieńkowska-Wolfart. Sybiraczka w swoim wystąpieniu przypomniała zgromadzonym sylwetkę Mariana Jonkajtysa, poety i autora tekstu Hymnu Sybiraków.

Nina Żyłko, sekretarz Związku Sybiraków Oddział w Łomży opowiadała o dobrej współpracy ze szkołą w Nowogrodzie, a także innymi okolicznymi placówkami edukacyjnymi.

- Nasz oddział posiada ponad siedemdziesiąt znaków pamięci, są to pomniki, tablice pamiątkowe, symboliczne mogiły, szkoły, ronda i ulice oraz Klub Wnuka Sybiraka - mówiła z radością urodzona na Syberii Nina Żyłko.

Autorzy uroczystości nawiązali również do wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Uczennica szkoły w Nowogrodzie, Anhelina, która uciekając przed wojną znalazła schronienie w naszej gminie, dziękowała Polakom za wsparcie, pomoc i miłe przyjęcie.

Część artystyczną "Golgota Wschodu" w której dzieci i młodzież prezentowały pieśni i wiersze, a także losy Sybiraków przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych - Magdalena i Piotr Wasik, oraz Anna Czarnecka.

W drugiej części uroczystości uczniowie pod kierunkiem Elżbiety Korwek, nauczycielki ze szkoły w Nowogrodzie pokazali kurpiowską Wielkanoc.

Na zakończenie Joanna Wądołowska, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych wraz z Burmistrzem Nowogrodu, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowogrodzie i Przewodniczącym Rady Rodziców przekazali życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.