projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Nowogród.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z póżn. zm), art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.) ogłaszamy konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Nowogród.

Celem konsultacji społecznych jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Nowogród.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 13 czerwca 2023 r. do dnia 12 lipca 2023 r. w następujących formach:

  1. pisemnej i elektronicznej poprzez zamieszczenie formularza do pobrania na stronie BIP urzędu oraz na stronie www.nowogrod.com Opinie za pomocą pobranego formularza w sprawie projektu uchwały należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie.
  2. otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 28 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie w godz. 15:00 - 16:00.
  3. zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie,  godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek-piątek 7:30 - 15:30

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od 13 czerwca 2023 r.:

- na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie w zakładce - Informacje ogólne,- ogłoszenia, sprawy bieżące

- na Portalu Internetowym Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie www.nowogrod.com

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek-piątek 7:30 - 15:30

Opinie zgłoszone po terminie składania nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy do udziału w konsultacjach!

 

 Załączniki