Ważny fragment odnowionej drogi uroczyście otwarty został w niedzielę, 18 czerwca, w Nowogrodzie. Ulica Łomżyńska, przy której znajduje się np. urząd miasta i gminy, to wjazd do miasta od strony Łomży czy Białegostoku. W uroczystości wziął udział wicemarszałek Marek Olbryś.

-Ważne, że mniejsze miejscowości też poprawiają swoją infrastrukturę, bo to sprzyja rozwojowi. Im więcej dobrych dróg służy mieszkańcom do działalności gospodarczej czy po prostu stanowi udogodnienie życiowe, tym więcej powstaje szans na ciekawe inicjatywy. W przypadku Nowogrodu dodatkowy wątek to Skansen Kurpiowski, który powinien być otoczony dobrym układem komunikacyjnym oraz infrastrukturą turystyczną. Jestem pewien, że dla całej miejscowości to niezwykłe miejsce, jakim jest skansen, będzie ogromnie ważnym czynnikiem rozwojowym – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Wiele nowogrodzkich ulic przechodzi modernizację dzięki wykorzystaniu funduszy z budżetu województwa, chociaż akurat ulica Łomżyńska to droga powiatowa, na której remont złożył się rządowy Fundusz  Dróg Samorządowych oraz samorządy powiatu łomżyńskiego i Nowogrodu. Za 2,8 miliona złotych (blisko 1,1 mln rządowej dotacji) powstało ponad 600 metrów nowej drogi z sześciometrową jezdnią, chodnikami, ścieżką rowerową, parkingiem, zjazdami na posesje, oświetleniem. 

– Ta część miasta zyskała zupełnie nowe oblicze, mieszkańcy czekali na tę modernizację od lat 80. ubiegłego wieku. Doczekaliśmy się, dzięki rządowym programom stało się to możliwe. Dziękuję także wicemarszałkowi marszałkowski Markowi Olbrysiowi, bo przy wielu inwestycjach drogowych samorząd województwa nas wspiera i dzięki temu cały system drogowy staje się spójny – mówił starosta Lech Marek Szabłowski. 

Zadowolenia nie krył także burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.

– Z dumą i radością słyszę od przyjeżdżających do nas po pewnej przerwie: Nowogród się zmienia. „Droga przed gminą”, bo tak jest potocznie nazywana,  jest tego pewnym symbolem. Przez wiele lat kryteria dostępu do funduszy unijnych czy rządowych wykluczały tak niewielkie samorządy, jak nasz. W ostatnich latach – jak widać – stały się dla nas dostępne. Szacuję, że w ostatnich latach napłynęło do gminy z zewnątrz pond 40 milionów złotych – poinformował burmistrz Grzegorz Palka.

Samorządowcom i mieszkańcom Nowogrodu towarzyszyli także podczas uroczystości prowadzonej przez Wojciecha Borzuchowskiego z zarządu dróg powiatowych m.in. senator Marek Adam Komorowski, poseł Kazimierz Gwiazdowski, wicestarosta Maria Dziekońska.

– Kilka dni temu odwiedzał Kolno minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jechaliśmy tam razem, m.in. tędy w rejonie Nowogrodu, drogą krajową, wojewódzką, powiatową. Na każdej trwają prace, stają się bezpieczniejsze i wygodniejsze. To był prawdziwy przykład równomiernego i sprawiedliwego rozwoju kraju – mówił poseł Kazimierz Gwiazdowski.        

 

 

Tekst: Maciej Gryguc / Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego