Gmina Nowogród dzięki #Fundusze Europejskie EU otrzymała grant w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 119 850,00 zł.

Dzięki tym środkom wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz przebudowano istniejącą infrastrukturę informatyczną w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie. Przeprowadzono kompleksową modernizację serwerowni z uwzględnieniem zapewnienia bezpiecznego korzystania z zasobów informatycznych urzędu, w tym pracy zdalnej oraz doposażono pozostałą infrastrukturę sieciową urzędu.