Przypominamy, że mieszkańcy Gminy Nowogród zainteresowani dofinansowaniem zadań usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (eternitu) proszeni są o złożenie ankiety dotyczącej wyrobów azbestowych.

Na podstawie ankiet złożonych przez zainteresowane osoby Gmina Nowogród wystąpi o uzyskanie dofinansowania na realizację zadań usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego.

Dokumenty niezbędne do wypełnienia dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie oraz na stronie urzędu.

Osoba prowadząca sprawę – Patrycja Krajewska, pokój nr 7, Urząd Miejski w Nowogrodzie, tel. 86 217 55 28 wew. 21.

 Załączniki