Od 2020 r. producent rolny w celu oszacowania szkód powstałych w jego gospodarstwie w wyniku wystąpienia suszy, musi złożyć wniosek o ich oszacowanie za pośrednictwem aplikacji "zgłoś szkodę rolniczą". Szacowanie szkód przez publiczną aplikację pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Jeżeli jednak producent rolny będzie chciał, aby oszacowania szkód dokonała również komisja, powinien złożyć odpowiedni wniosek w terminie umożliwiającym ich oszacowanie. Jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji to otrzyma protokół. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisje nie pozwoli na wygenerowanie protokołów.

Podstawowym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy pozostaje publiczna aplikacja, a szacowanie szkód przez komisję będzie opcjonalne. Złożenie wniosku przez rolnika o oszacowanie szkód przez komisję, nie zwalnia go z obowiązku złożenia wniosku przez publiczną
aplikację.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/susza-rolnicza2

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 

 

Załącznik: