W związku z ogłoszoną na terenie naszej gminy suszą w dniach 11.04.2023 r. – 20.07.2023 r. w oparciu o komunikaty IUNG w Puławach (System Monitoringu Suszy Rolniczej 2023 r.) producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2023 r. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejski w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 do dnia 15 września 2023 r.

Jednocześnie przypominamy iż podstawowym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy pozostaje publiczna aplikacja, a szacowanie szkód przez komisję będzie opcjonalne. Złożenie wniosku przez rolnika o oszacowanie szkód przez komisję, nie zwalnia go z obowiązku złożenia wniosku przez publiczną aplikację.