Zarząd Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia o zmianie decyzji.

 

Załącznik: