Już w najbliższą niedzielę 20 sierpnia święto kultury, zabawy i obrzędu kurpiowskiego. W tym roku w nieco zmienionej formie. Z powodu realizacji w Muzeum zdjęć do serialu fabularnego Dewajtis ze względów technicznych nie rozkładamy w Skansenie dużej sceny. Będziemy korzystali z będącej w pobliżu dużej sceny gminnej.

Tam będą główne występy artystyczne. Ale oczywiście Skansen Kurpiowski będzie tego dnia tętnił życiem i kulturą ludową. Mała scena usytuowana będzie obok karczmy. W innych częściach Muzeum również będzie gwarnie i wesoło. Będą spotkania śpiewacze i potańcówka kurpiowska. Zaprezentujemy pokaz bartnictwa, kowalstwa, plecionkarstwa, wycinankarstwa, bursztyniarstwa i innych zawodów, które próbujemy ocalić od zapomnienia. Stoiska z rękodziełem oraz degustacja potraw kurpiowskich.

Stoiska związane z rękodziełem kurpiowskim i z szeroko pojętą kulturą ludową mają wstęp na teren Skansenu bezpłatnie.

Nie oferujemy rezerwacji miejsc. Prosimy zajmować miejsca w miarę wolnej przestrzeni już od godziny 8.00 w niedzielę 20 sierpnia. Stoiska komercyjne oferujące produkty i towary nie związane z kulturą kurpiowską prosimy rozstawiać tuż za terenem Skansenu, już na terenie gminnym. Wysokość opłat w zależności od wielkości stoiska ustalą w dniu festynu pracownicy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie. Telefon do KZB 86 217 55 39. Na całym terenie brak możliwości podłączenia do energii elektrycznej, konieczne jest korzystanie z własnego agregatu prądotwórczego. Program festynu na plakacie poniżej.