We wtorek 29 sierpnia 2023 roku w Goniądzu odbyło się wręczenie promes jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych województwa podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2 „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Dotacja została przyznana 190 jednostkom OSP na kwotę 4 100 000 zł.

Z gminy Nowogród dotację po 25 000 zł otrzymały cztery jednostki OSP: Nowogród, Mątwica, Grądy i Jankowo-Skarbowo.

Jak zaznaczył prezes WFOŚiGW w Białymstoku Maciej Borzyszkowski tylko dobrze wyposażone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą zapewnić bezpieczeństwo członkom lokalnych społeczności, przez co mogą oni czuć się spokojni o swoje życie i dobytek. Stąd też wsparcie druhów-ochotników w ramach programu „Mały Strażak”.

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

W spotkaniu uczestniczyli też: poseł Jarosław Zieliński, Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Grzegorz Dudkiewicz, burmistrz Goniądza oraz samorządowcy z gmin, na których funkcjonują wsparte jednostki OSP.