Mszą świętą w kościele w Nowogrodzie uczniowie, nauczyciele i rodzice rozpoczęli nowy rok szkolny 2023/2024.

Po wspólnej modlitwie wszyscy zgromadzili się w  hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Samorządowych. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Polskiego. Uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości powitała Joanna Wądołowska - dyrektor ZSS w Nowogrodzie.

- Zaraz obok domu rodzinnego to właśnie szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie zdobywają wiedzę i kształtują swoją osobowość, rozwijają talenty. To my pracownicy placówek oświatowych jesteśmy odpowiedzialni za rozwój naszych podopiecznych i zaszczepienie w nich chęci poznawania świata i siebie samych. Wspólnie tworzymy jeden doskonały mechanizm, realizując swoje cele, wykonuje powierzone nam zadania, uczymy się od siebie, wymieniamy wiedzą, inspirujemy siebie nawzajem - mówiła podczas uroczystości Joanna Wądołowska, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

- Życzę wam, aby tej chęci do pracy w całym roku szkolnym nie zabrakło, rodzicom tego, abyście mieli siłę i wytrwałość do tego żeby nadzorować efekty tej pracy. Jestem przekonany, że bardzo dobrze tą pracą pokierują wasi wspaniali nauczyciele - mówił do zgromadzonych na uroczystości Grzegorz Andrzej Palka, Burmistrz Nowogrodu.

Część artystyczną uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego przygotowali nauczyciele Maryla Dąbrowska, Elżbieta Korwek, Hanna Jastrzębska i Grzegorz Fabiszewski.

Na zakończenie Grzegorz Palka, Burmistrz Nowogrodu i Karolina Piątek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie zachęcali uczniów i rodziców klas III-IV do uczestnictwa w zajęciach regionalnego zespołu tanecznego, który ma powstać przy przy M-GOK.