Gmina Nowogród organizuje wyjazd integracyjny połączony z edukacją publiczną dla mieszkańców do Wilna.

Orientacyjny koszt wycieczki – 300 zł, termin 16 września 2023 r.

Zapisy pod numerem telefonu 86 217 55 20 wew. 14 - Matlak Dorota

W programie wycieczki m.in.

- zwiedzanie Wilna: Stare Miasto, Ostra Brama, Klasztor Bazylianów z celą Konrada, Uniwersytet Wileński, kościół Św. Ducha, cmentarz na Rossie,

- edukacja publiczna :

  • wpływ kontaktów z osobą uzależnioną na funkcjonowanie rodziny,
  • wpływ doświadczeń z dzieciństwa w rodzinie z problemem alkoholowym na funkcjonowanie osoby w życiu dorosłym,
  • procedura zobowiązania do leczenia odwykowego.