Dzięki dotacji Województwa Podlaskiego, otrzymanej na podstawie umowy nr DIT-I.3031.105.2023  z dnia 2 czerwca 2023 r. na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2023 r. Gmina Nowogród zakupiła do jednostki OSP Mątwica quada ratowniczego C-Force CFMOTO 850 o wartości 58 380 zł.

Kwota 40 000 zł to dofinansowanie Województwa Podlaskiego, wkład własny gminy to 18 380 zł.

Sprzęt został wprowadzony do podziału bojowego i przekazany podczas jubileuszu 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy. W uroczystości uczestniczył m.in. wicemarszałek Marek Olbryś i radny wojewódzki Piotr Modzelewski.