W trakcie warsztatów przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych, zasad ich działania, procedur administracyjnych związanych z budową tych instalacji, a także kosztów zakupu instalacji oraz możliwych źródeł finansowania. Uczestnicy warsztatów będą również mieli możliwość obejrzenia instalacji do produkcji biogazu rolniczego.

Formularz rejestracyjny na warsztaty jest dostępny tutaj:

http://bit.ly/3LuwsYN - dla osób zainteresowanych budową biogazowni rolniczych,

https://bit.ly/44TUYtq  - dla administracji publicznej.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, w tym również biogazowni rolniczych. Więcej informacji na temat działań KOWR w zakresie wsparcia OZE znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/kowr/dzialania-informacyjno--promocyjne.

 

Warsztaty organizowane na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego odbędą się
w następujących terminach i miejscach:

dla osób zainteresowanych budową biogazowni rolniczych:

Lp.

Termin warsztatów

Miejsce warsztatów

(dokładny adres)

Lokalizacja
biogazowni rolniczej

(dokładny adres)

1.

12.10.2023

Hotel Odessa

ul. Przemysłowa 6

18-200 Wysokie Mazowieckie

Polbiogaz 3 sp. z o.o.

Krasowo-Częstki 55, 18-212 Nowe Piekuty

2.

20.10.2023

Restauracja Stara Kaszarnia

ul. Dworcowa 13,

77-300 Człuchów

Goodvalley Agro S.A.

ul. Polna 3, 77-220 Koczała

3.

27.10.2023

Hotel Kaprys

ul. E. Orzeszkowej 1, 21-040 Świdnik

Bioenergia PLUS sp. z o.o.

ul. Zamojska 26C, 21-050 Piaski

4.

10.11.2023

Słoneczny Dwór Restauracja i Hotel

ul. Inowłodzka 28a, 26-300 Opoczno

Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski Zdzisław Wojciechowski

obręb 4 Opoczno, 26-300 Opoczno

5.

17.11.2023

Hotel Odessa

ul. Przemysłowa 6

18-200 Wysokie Mazowieckie

CHP ENERGIA Sp. z o.o.

Wojny Wawrzyńce 1, 18-210 Szepietowo

6.

24.11.2023

Hotel i Restauracja Drukarnia Smaku

ul. Klonowa 2, 55-200 Stanowice

BioWatt S.A.

ul. Badawcza 6, Żerniki Wielkie,

55-020 Żórawina

7.

29.11.2023

Słoneczny Dwór Restauracja i Hotel

ul. Inowłodzka 28a, 26-300 Opoczno

Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski Zdzisław Wojciechowski

obręb 4 Opoczno, 26-300 Opoczno

 

dla administracji publicznej:

Lp.

Termin warsztatów

Miejsce warsztatów

(dokładny adres)

Lokalizacja
biogazowni rolniczej

(dokładny adres)

1.

19.10.2023

Restauracja Stara Kaszarnia

ul. Dworcowa 13, 77-300 Człuchów

Goodvalley Agro S.A.

ul. Polna 3, 77-220 Koczała

2.

16.11.2023

Hotel Odessa

ul. Przemysłowa 6

18-200 Wysokie Mazowieckie

Polbiogaz 3 sp. z o.o.

Krasowo-Częstki 55, 18-212 Nowe Piekuty

3.

23.11.2023

Hotel i Restauracja Drukarnia Smaku

ul. Klonowa 2, 55-200 Stanowice

BioWatt S.A.

ul. Badawcza 6, Żerniki Wielkie

55-020 Żórawina

 

 

Załączniki: