Posterunek Policji w Nowogrodzie informuje, że w okresie od 1 września 2023 roku do 28 lutego 2024 roku realizowane będą działania na terenie miasta Nowogród w ramach Planu działania Priorytetowego.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających Nowogród w związku z popełnianiem wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów przy ulicy Targowej w Nowogrodzie. Do nieprawidłowych zachowań dochodzi zazwyczaj w soboty, gdy odbywa się cotygodniowa "Targowica". ponadto, celem realizowanego Planu Działania Priorytetowego jest także zwrócenie uwagi na osoby dokonujące handlu w miejscach do tego nie wyznaczonych, a w szczególności na okolicznych chodnikach i parkingach.

Wdrożone działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie miejskiego targowiska oraz uświadomienie mieszkańców Nowogrodu o przepisach prawnych wynikających z Ustawy o Ruchu Drogowym jak też przekazanie informacji mieszkańcom Nowogrodu o konsekwencjach prawnych wynikających z przepisów Kodeksu Wykroczeń.