Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie z dnia 19 października 2023 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

 

Załącznik