W niedzielę 22 października 2023 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Łomżyńskiego za  rok szkolny 2022/2023. Przybyłych gości przywitał  Grzegorz Palka - Burmistrz Nowogrodu z Joanną Wądołowską - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Lech Marek Szabłowski - Starosta Łomżyński,  Mariusz Soliwoda -Wójt Gminy Wizna, Dorota Prytuła - Zastępca Wójta Gminy Miastkowo, dyrektorzy zaproszonych szkół oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Podczas powitania Pan Burmistrz  wyraził swą radość z obecności licznego grona osób zajmujących się sportem dzieci i młodzieży szkolnej. Podkreślił ważną rolę nauczycieli w przygotowaniu uczniów do  zawodów, ich profesjonalizm i zaangażowanie w pracy z młodzieżą. Pani Dyrektor stwierdziła, że "gościć tak wiele osób zajmujących się sportem jest zaszczytem. Bardzo ważne jest widzieć tych, którzy sprawiają, że młodzi ludzie spędzają czas aktywnie". Uczniom życzyła  radości i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy  na treningach i zawodach. Podziękowała Panu Burmistrzowi za wsparcie finansowe i współpracę, dzięki czemu uczniowie mogą rozwijać swoje pasje sportowe i uczyć się w jak najlepszych warunkach. Powiatowemu SZS  dziękowała za organizację powiatowego współzawodnictwa sportowego.

Po wystąpieniu Pani dyrektor uczestnicy uroczystości  obejrzeli program artystyczny w wykonaniu młodzieży ze szkoły w Nowogrodzie, przygotowany pod kierunkiem Pani Marii Dąbrowskiej, nauczycielki wychowania fizycznego.

Następnie przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Zdzisław Dobrowolski  przedstawił główne zadania, które zostały zrealizowane przez Powiatowy SZS. I tak w roku szkolnym 2022/2023 zorganizowano 61 powiatowych imprez sportowych, 29 igrzysk młodzieży szkolnej i 32 igrzyska dzieci. W  zawodach uczestniczyło ponad 4,5 tys. uczniów. Powiatowy SZS był również organizatorem 31 igrzysk Grupy Zachodniej (półfinałów wojewódzkich). Zawody rozgrywane były wg kalendarzy zawodów sportowych, regulaminów i zasad współzawodnictwa. 

Zaproszonym  gościom wręczono statuetki z podziękowaniem za wsparcie finansowe, współpracę i  pomoc w realizacji zadań Powiatowego SZS.

Kolejnym punktem  uroczystości było przedstawienie wyników współzawodnictwa powiatowego szkół. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wychowania fizycznego otrzymali puchary za sukcesy swoich szkół uzyskane we współzawodnictwie sportowym uczniów.

              

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

I miejsce - Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie; dyr. Joanna Wądołowska,

                 nauczyciele: Maria Dąbrowska, Piotr Wasik

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Miastkowie; dyr. Agnieszka Zduńczyk,

                 nauczyciele: Anna Wronka, Rafał Cekała,

III miejsce – Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem; dyr. Zbigniew Prószyński,

                 nauczyciele: Andrzej Górski, Wiesław Domitrz,

IV miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy; dyr. Marta Ogonowska – Stolarczyk,       

                 nauczyciele: Maciej Tarnacki, Marcin Zabielski,

V miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie; dyr. Agnieszka Edyta Walczuk,

                nauczyciele: Katarzyna Bieńkowska, Paweł Sadowski,

VI miejsce - Szkoła Podstawowa w Jarnutach; dyr. Grażyna Lusa,

                  nauczyciel: Andrzej Rogiński,

VII miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie; dyr. Grażyna Kręciewska,

                   nauczyciel: Michał Wiśniewski,

VIII miejsce - Szkoła Podstawowa w Kupiskach; dyr. Karol Łebkowski,

                   nauczyciel: Adam Wszeborowski,

IX miejsce - Szkoła Podstawowa w Drozdowie; dyr. Dariusz Kossakowski,

                  nauczyciel: Artur Piasecki,

X miejsce - Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie; dyr. Izabela Zapert,

                  nauczyciel: Damian Kwiatkowski,

XI miejsce - Szkoła Podstawowa w Puchałach; dyr. Ewa Magdalena Dubowik,

                  nauczyciel: Mariusz Komorowski,

XII miejsce - Szkoła Podstawowa w Przytułach; dyr. Małgorzata Tomasiewicz,

                  nauczyciel: Andrzej Ramotowski,

           

Klasyfikacja dziewcząt:

 I         miejsce           Szkoła Podstawowa w Miastkowie,

II         miejsce            Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie,

III       miejsce            Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem,

 

Klasyfikacja chłopców:

 I         miejsce            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy,

II         miejsce            Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem,

III       miejsce            Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie,

 

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA DZIECI

 

I miejsce - Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie; dyr. Joanna Wądołowska,

                  nauczyciele: Renata Zając, Grzegorz Fabiszewski,

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Miastkowie; dyr. Agnieszka Zduńczyk,

                 Anna Wronka, Rafał Cekała,

III miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy; dyr. Marta Ogonowska – Stolarczyk,

                 nauczyciele: Anna Pietraszwska, Maciej Tarnacki, Marcin Zabielski,

IV miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie; dyr. Grażyna Kręciewska,

                   nauczyciel: Michał Wiśniewski,

V miejsce - Szkoła Podstawowa w Rydzewie; dyr. Małgorzata Stroniewska,

                  nauczyciel: Marcin Fabiszewski,

VI miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie; dyr. Agnieszka Edyta Walczuk,

                  nauczyciele: Ewa Krzyna, Paweł Sadowski,

VII miejsce - Szkoła Podstawowa w Jarnutach; dyr. Grażyna Lusa,

                    nauczyciel: Andrzej Rogiński,

VIII miejsce - Szkoła Podstawowa w Pniewie; dyr. Daniel Żelazny,

                    nauczyciel: Piotr Świtajewski,

IX miejsce - Szkoła Podstawowa w Kupiskach; dyr. Karol Łebkowski,

                   nauczyciel: Marcin Nerowski,

X miejsce - Szkoła Podstawowa w Drozdowie; dyr. Dariusz Kossakowski,

                  nauczyciel: Artur Piasecki,

XI miejsce - Szkoła Podstawowa w Przytułach; dyr. Małgorzata Tomasiewicz,

                  nauczyciel: Mariusz Mrozek,

XII miejsce - Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem; dyr. Zbigniew Prószyński,

                 nauczyciele: Andrzej Górski, Wiesław Domitrz,

 

Klasyfikacja dziewcząt:

 I         miejsce            Szkoła Podstawowa w Miastkowie,

II         miejsce            Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie,

III       miejsce            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy,

 

Klasyfikacja chłopców:

 I         miejsce            Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie,

II         miejsce           Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie,

III       miejsce            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy,

 

WSPÓŁZAWODNICTWO GMIN-

 I  miejsce  – Gmina Piątnica; wójt Artur Wierzbowski

II miejsce  – Gmina Miastkowo; wójt Kazimierz Górski

III  miejsce  – Gmina Łomża; wójt Piotr Kłys

IV  miejsce  – Gmina Śniadowo; wójt Rafał Pstrągowski

Wyróżnione gminy za aktywne uczestnictwo we współzawodnictwie:

Miasto i Gmina Nowogródburmistrz; Grzegorz Palka,

Miasto i Gmina Jedwabne – burmistrz; Adam Niebrzydowski,

Gmina Przytuływójt; Kazimierz Ramotowski.

 

Za w/w wyniki współzawodnictwa gmin, burmistrzom i wójtom wręczono  puchary, po czym głos zabrał Starosta , gratulując i dziękując tym wszystkim, którzy zostali wyróżnieni za wkład pracy w rozwój sportu szkolnego. Podkreślił, że sukcesy  osiągnięte na zawodach są ważne, ale jeszcze bardziej istotne jest uczestnictwo w nich, gdyż każdy, kto startuje jest zwycięzcą. Podziękował nauczycielom wychowania fizycznego za efektywną współpracę z uczniami. Z kolei słowa uznania i podziękowania skierował pod adresem  Przewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Burmistrzów, Wójtów i Dyrektorów szkół. "Powiat Łomżyński w klasyfikacji ogólnej nie zajmuje wysokiego miejsca, ale gminy czy szkoły są w czołówce w województwie. To jest zaszczyt, to jest dobra ocena waszej pracy, ale to co jest najważniejsze - to radość dziecka, radość sportowców, zawodników z osiąganych wyników i możliwości rozwijania swoich talentów." podsumował Starosta.

Za wysokie osiągnięcia sportowe na zawodach wojewódzkich wyróżniono:

Szkoła Podstawowa w Miastkowie – Dzieci (szkoły małe) IV m, dziewczęta II m,

Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie – Młodzież Szkolna 33 m , Dzieci 24 m,

 

Za pomoc w organizacji powiatowych zawodów sportowych wyróżniono i podziękowano:

Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowogród,

Wójtowi Gminy Piątnica,

Wójtowi Gminy Miastkowo.

 

W dalszej części uroczystości dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowania fizycznego otrzymali pisemne podziękowania - za pomoc i ogromny wkład pracy w realizację kalendarza sportowego Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci.

Przewodniczący PSZS serdecznie podziękował nauczycielom wychowania fizycznego za ich profesjonalizm i ogromny wkład pracy w kształtowaniu oczekiwanych postaw uczniów. Podkreślił, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka odgrywa sport. Wyraził swoją wdzięczność za nieocenioną pomoc w organizacji zawodów sportowych. Dziękował dyrektorom szkół za wsparcie nauczycieli w ich codziennej pracy, samorządom za wkład finansowy i udostępnianie obiektów sportowych do organizacji zawodów, starostwu za środki finansowe oraz bardzo dobrą współpracę a także Zarządowi Podlaskiego Wojewódzkiego SZS za bardzo dobrą współpracę na rzecz rozwoju sportu szkolnego.

Kończąc oficjalną część, wręczono statuetki Panu Burmistrzowi i Pani Dyrektor -gospodarzom uroczystego podsumowania Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Łomżyńskiego za rok szkolny 2022/2023.

Dyrektor szkoły, Pani Joanna Wądołowska i Burmistrz, Grzegorz Palka wraz z  nauczycielami wychowania fizycznego złożyli szczególne podziękowania na ręce Przewodniczącego P SZS, Pana Zdzisława  Dobrowolskiego. Dziękowali mu za wieloletnią  wzorową pracę na rzecz krzewienia sportu wśród dzieci i młodzieży, za rozwijanie postawy fair play, za rzetelność i kulturę osobistą. Przypomniano, że Pan  Przewodniczący współpracował ze szkołami i instytucjami, pozyskiwał sponsorów, wykazywał się   umiejętnościami organizacyjnymi, dzięki czemu zawody sportowe w powiecie przeprowadzano profesjonalnie.

Ostatnim punktem uroczystości był poczęstunek, na który zostali zaproszeni zebrani goście.

 

Przewodniczący P SZS:  Zdzisław Dobrowolski

Wiceprzewodniczący P SZS:  Andrzej Rogiński