Punkt Doradztwa dla Młodzieży Projekt pilotażowy pn. Uwierz w siebie - Możesz wszystko

 

Miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w ramach ogłoszonego naboru na projekt pilotażowy pn. „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży" uzyskał pozytywną rekomendację złożonego wniosku.

W dniu 16.08.2023r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Powiatem Łomżyńskim umowę przyznającą kwotę 506 710,00 zł. z rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu pilotażowego pn. Uwierz w siebie - Możesz wszystko.

Projekt ten skierowany jest do osób do 30 roku życia.

W ramach projektu zostaną uruchomione:

Punkt Doradztwa dla Młodzieży w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży –  w którym młode osoby otrzymają kompleksowe wsparcie dostosowane do ich potrzeb i scentralizowane w jednej  lokalizacji - na zasadzie „jednego okienka" (One Stop Shop),

Mobilny Punkt Doradztwa dla Młodzieży – akcja informacyjno-promocyjna dot. projektu oraz oferowanych przez urząd pracy usług, podczas cyklicznych imprez plenerowych odbywających się na terenie powiatu łomżyńskiego oraz w mieście Łomża.

 

Punkt Doradztwa dla Młodzieży oferuje możliwość skorzystania ze wsparcia w zakresie:

aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego,

pomocy społecznej,

doradztwa psychologicznego,

doradztwa w zakresie edukacji,

doradztwa prawnego.

Uczestnicy projektu pn. Uwierz w siebie- Możesz wszystko będą mogli skorzystać z:

  • grupowych warsztatów z doradcą zawodowym - 20 osób;
  • grupowej informacji z zakresu pomocy społecznej - 60 osób;
  • warsztatów z psychologiem - 20 osób;
  • warsztatów z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - 30 osób;
  • Staży Aktywizacyjnych - 15 osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży zaprasza Pracodawców do współpracy

w realizacji projektu.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie oraz pracodawców wyrażających chęć współpracy zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża, parter budynku, tel.: 86-215-80-21.

 

Harmonogram pracy Stałego Punktu Doradztwa dla Młodzieży:

Poniedziałek:  7.30-18.00

Wtorek:           9.30-15.30

Środa:             9.30-15.30

Czwartek:        8.00-14.00

Piątek:             8.00-14.00

 

Każdego dnia dyżur pełnią: pośrednik pracy, doradca zawodowy oraz specjalista  ds. rozwoju zawodowego.

Pomoc prawna udzielana jest w środy w godz. 14.00 – 15.30 oraz czwartki  w godz. 11.00 – 12.30.

Partnerzy Projektu:

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży.

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie.

Radca Prawny Milena Dmochowska Kancelaria Radcy prawnego w Łomży.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2023r. – 31.08.2024r.