Burmistrza Nowogrodu z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodzie.

 

Załącznik