W Nowogrodzie został znaleziony niewybuch. W związku z tym mieszkańcy proszeni są o opuszczenie swoich domów poza obszar rażenia w środę 29 listopada do godz. 10:00 na czas prowadzenia działań przez Patrol Saperski. Sprawna ewakuacja mieszkańców pozwoli na szybki powrót do miejsca zamieszkania po zakończonej akcji.

Miejsce ewakuacji dla mieszkańców - Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41.

 

Przewidywany obszar ewakuacji przedstawiono na załączniku graficznym.