Dzisiaj do godz. 10:00 mieszkańcy Nowogrodu musieli opuścić domy, a to wszystko w związku ze znalezionym niewybuchem. Akcja informacyjna rozpoczęła się już dzień wcześniej, dzięki temu podjęcie niewybuchu odbyło się zgodnie z planem.

Mieszkańcy poważnie podeszli do sprawy. Strażacy OSP dzisiaj od rana informowali o całej akcji i wskazywali miejsce ewakuacji dla osób, które mieszkały w strefie zagrożenia. Druhowie chodząc od domu do domu poinformowali ponad trzysta osób. W szkole zajęcia odbywały się od 8:00 do 9:35, później uczniowie z Nowogrodu wraz z opiekunami udali się do miejsca zbiórki, czyli Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, a uczniowie spoza miasta zostali odwiezieni do swoich domów autobusami Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie.

Burmistrz Grzegorz Palka dziękuje mieszkańcom za wyrozumiałość i dobrą postawę, mediom za pomoc w nagłośnieniu informacji o konieczności przeprowadzenia ewakuacji, a także służbom zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie całej akcji: żołnierzom Patrolu Saperskiego nr 12, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, druhom OSP z terenu gminy oraz pracownikom Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Strefa ewakuacji objęła ludność w promieniu 500 metrów. Większość mieszkańców podjęła samoewakuację. W miejscu ewakuacji mieszkańców czyli Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie podczas podjęcia ładunku było 106 osób ze strefy rażenia. Akcja wydobycia pocisku przebiegła sprawnie.