Do 14 grudnia 2023 trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń  na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno.

Więcej informacji o tych konsultacjach znajdziecie Państwo na stronach: 

https://takdlabiomasy.pl/EkoprojektEU/

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13687-Efektywnosc-energetyczna-wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-miejscowych-ogrzewaczy-pomieszczen-na-paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl

 

Głos w konsultacjach można poddać do 14 grudnia 2023