W Nowogrodzie podczas prac ziemnych przy kolejnej inwestycji - budowie drogi, zostały znalezione dwa pociski rakietowe. W związku z tym mieszkańcy proszeni są o opuszczenie swoich domów poza obszar rażenia w czwartek 7 grudnia do godz. 10:00 na czas prowadzenia działań przez Patrol Saperski. Sprawna ewakuacja mieszkańców pozwoli na szybki powrót do miejsca zamieszkania po zakończonej akcji.

Miejsce ewakuacji dla mieszkańców - hala widowiskowo- sportowa przy ZSS w Nowogrodzie ul. 11 Listopada 12, do godziny 9:30. Następnie zgromadzone osoby zostaną przetransportowane autobusami KZB w Nowogrodzie do świetlic wiejskich na terenie gminy Nowogród, poza obszar rażenia.

Samoewakuacja może odbywać się do Wiejskich Ośrodków Aktywności Społecznej w Jankowie-Skarbowie, Chmielewie, Grądach oraz do Świetlic Wiejskich w Mątwicy i Szablaku.

W czwartek 7 grudnia 2023 r. odwołano zajęcia szkolne.

 

Przewidywany obszar ewakuacji przedstawiono na załączniku graficznym.