Burmistrza Nowogrodu z dnia 6 grudnia 2023 roku

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Załączniki: