Kolejny raz mieszkańcy Nowogrodu musieli opuścić domy, a to wszystko w związku ze znalezionymi pociskami rakietowymi. Niebezpieczne niewybuchy do czasu przyjazdu saperów zabezpieczali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Akcja informacyjna o ewakuacji w mediach i na stronie urzędu pojawiła się już wczoraj, dzięki temu saperzy o godz. 10:00, czyli zgodnie z planem mogli przystąpić do działań.

Również dzisiaj od rana strażacy OSP z terenu gminy informowali o całej akcji mieszkańców i wskazywali, że miejscem zbiórki do ewakuacji dla osób, które samodzielnie nie mogły opuścić miasta jest hala sportowa przy ZSS w Nowogrodzie. Następnie wszyscy autobusami KZB zostali przetransportowani poza obszar rażenia do świetlic wiejskich na terenie gminy Nowogród.

Na czas akcji saperów zablokowane były wszystkie drogi wjazdowe do Nowogrodu, w tym również droga wojewódzka 645 i 648.

Burmistrz Grzegorz Palka kolejny raz dziękuje mieszkańcom za dobrą postawę i wyrozumiałość, mediom za pomoc w nagłośnieniu informacji o konieczności przeprowadzenia ewakuacji, a także służbom zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie całej akcji: żołnierzom Patrolu Saperskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, druhom OSP z terenu gminy oraz pracownikom Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Strefa ewakuacji objęła ludność w promieniu 1200 metrów. Większość mieszkańców podjęła samoewakuację. W miejscach ewakuacji mieszkańców podczas podjęcia ładunków było 49 osób ze strefy rażenia. Akcja wydobycia pocisków rakietowych przebiegła bezpiecznie.

Działania Policji nadzorował insp. Krzysztof Woźniewski - Komendant Miejski Policji w Łomży. W odprawie ze strażakami OSP po zakończonych działaniach, oprócz Grzegorza Palki - Burmistrza Nowogrodu uczestniczył st. bryg. Paweł Ostrowski - Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz bryg. Adam Kalinowski - Komendant Miejski PSP w Łomży, a także mł. bryg. Paweł Jasiński - Dowódca JRG PSP w Łomży.