Były kolędy, jasełka, wspólne dzielenie się opłatkiem i mnóstwo przedświątecznych życzeń. W niedzielę, 17 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie zorganizowano Dzień Świąteczny.

Dzień Świąteczny sprzyja budowaniu społeczności lokalnej, integruje społeczność, wzmacnia więzi sąsiedzkie i tworzy atmosferę wspólnego doświadczania radości świątecznej. Jak mówił Marek Olbryś, takie spotkanie wpływa korzystnie na ogólną atmosferę i współpracę mieszkańców Nowogrodu.

–Czuć tu dzisiaj wspaniałą świąteczną atmosferę. Ten przedświąteczny czas jest piękny, życzę, aby tak było przez cały nowy rok – powiedział wicemarszałek. – Z panem burmistrzem będziemy nadal działać na rzecz mieszkańców Nowogrodu, aby ciągle rozkwitał i się  rozwijał – zapowiedział Olbryś.

Niedzielne spotkanie było okazją do podtrzymania tradycji i dziedzictwa kulturowego. Poprzez wspólne świętowanie mieszkańcy przekazują wartości, zwyczaje i historie z pokolenia na pokolenie. Jak mówił burmistrz Nowogrodu, Grzegorz Pałka to także okazja do przekazywania lokalnych tradycji muzycznych młodemu pokoleniu i wzmacniania więzi społecznych małej, lokalnej ojczyzny.

– Już od kilku lat spotykamy się razem z mieszkańcami w tym przedświątecznym czasie. To wspaniała tradycja, którą pragniemy podtrzymywać. Wydarzenie jest organizowane dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych ludzi, za co bardzo dziękuję – mówił burmistrz.

W części artystycznej wystąpił chór „Natalis Mariae” z parafii Narodzenia NMP w Nowogrodzie, Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy w Nowogrodzie oraz Kobiecy Zespół Śpiewaczy w Nowogrodzie. Dzięki temu ostatniemu, uczestnicy spotkania mogli usłyszeć tradycyjne kolędy kurpiowskie.

– Cieszy nas tak duża frekwencja. Dzieci i młodzież od długiego czasu przygotowywały się na dzisiejsze występy. Muzyka stanowi istotny element naszego dziedzictwa kulturowego regionu – powiedziała Karolina Piątek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie.

Wspólne spotkanie przedświąteczne w gminie Nowogród to już tradycja, o której kultywację dbają organizatorzy, czyli: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Oddział w Nowogrodzie, gmina Nowogród, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie, Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Tekst: Paulina Dulewicz/www.podlaskie.eu

Fot. UM Nowogród