z dnia 12 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

 

Załącznik: