Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży w związku z występującym zagrożeniem wścieklizną u zwierząt domowych i dzikich przypomną zasady postępowania w przypadku:

  1. prowadzenia szczepień profilaktycznych przeciwko wściekliźnie u zwierząt domowych;
  2. znalezienia zwłok zwierząt;
  3. zgłaszania zwierząt podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny.

Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2023 r., poz. 1075) podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia zwierzęcia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

                Każde pogryzienie człowieka przez dzikie zwierzę lub wzbudzające podejrzenie pogryzienie przez zwierzę domowe wymaga dokładnego sprawdzenia celem wykluczenia występowania zakażenia wścieklizną.

                Znalezienie zwłok padłych zwierząt podejrzanych o zakażenie wścieklizną powinno zostać zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży lub najbliższemu lekarzowi weterynarii.