W związku z organizacją licznych zgromadzeń mających miejsce na drogach publicznych oraz w pasach ruchu drogowego, w imieniu Wojewody Podlaskiego zwracamy się do Państwa i przypominamy organizatorom zgromadzeń o obowiązku ułatwienia przejazdu pojazdom uprzywilejowanym tzw. "korytarz życia".

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., prawo o ruchu drogowym "uczestnik ruchu drogowego i inna osoba znajdująca się na drodze są zobowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się".

Osoby, które uniemożliwiają przejazd pojazdom uprzywilejowanym narażają się na sankcje karne. Należy także zauważyć, iż nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, może mieć daleko idące konsekwencje tj. może doprowadzić do narażenia życia lub zdrowia osób potrzebujących pomocy.