W środę 28 lutego 2024 r. o godz. 14:10 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji współpracy w ramach związku ZIT oraz określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, służących realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej
  3. Sprawy różne