Burmistrz Nowogrodu informuje, że w związku ze zgłoszonym zgromadzeniem publicznym w środę 20 marca 2024 r. w godz. 08:00 - 20:00 całkowicie zablokowana będzie droga wojewódzka nr 645 i 648 na skrzyżowaniu w Morgownikach.

Cel zgromadzenia:

  1. Całkowita likwidacja Zielonego Ładu, zniesienie ugorowania, likwidacja przymusowego zmianowania roślin, likwidacja zazielenienia.
  2. Zatrzymanie importu produktów rolnych do UE z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Żądamy aby nasze postulaty zostały zrealizowane bezterminowo. Odstąpienie od zalewania łąk.