W środę 20 marca 2024 r. odbyło się otwarcie pierwszej na terenie Gminy Nowogród wioski tematycznej „Kraina Bociana” obejmującej wsie Chmielewo, Dzierzgi i Sulimy. Środki pozyskane zostały ze Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca z Małego Płocka w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W uroczystości udział wzięli: Maria Misierewicz - Sekretarz Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca z Małego Płocka, Grzegorz Andrzej Palka - Burmistrz Nowogrodu i Daniel Cwalina - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie, Adam Zaczek - Radny Powiatu Łomżyńskiego, a także Edyta Ejsmont - Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie wraz z młodzieżą szkolną oraz Karolina Piątek - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie i mieszkańcy. Opiekunem wioski tematycznej jest Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielewie. W tajniki questowania uczestników wprowadzał Krzysztof Szustka, Krajowy Koordynator Programu Questy – Wyprawy Odkrywców.

Zachęcamy do odwiedzania Krainy Bociana, ponieważ jest to nie tylko przyjemna forma spędzenia czasu, ale również poznanie walorów i terenu krajoznawczego Chmielewa, Dzierzg i Sulim. Przemierzając Trójwieś i rozwiązując quest możemy dowiedzieć się ciekawostek dotyczących bocianów. Quest ma swój punkt startu, a kolejne miejsca na trasie odnajduje się po odgadnięciu zagadki i wyszukaniu w terenie miejsca pasującego do rozwiązania. Na końcu szlaku umieszczona jest skrzyneczka – skarb, w której znajduje się pieczątka, potwierdzająca przebycie całej trasy.

Jako pierwsi na poszukiwanie skarbu wyruszyli uczniowie klasy VI Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, którym udało się odnaleźć skarb.

Zapraszamy do odwiedzania Krainy Bociana!