z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny.

Załącznik: