Posterunek Policji w Nowogrodzie informuje, że w okresie od 01.03.2024 roku do 01.08.2024 roku realizowane będą działania na terenie gminy Nowogród w ramach Planu Działania Priorytetowego.

Działania w głównej mierze skupiają się na niechronionych uczestnikach ruchu drogowego. Zagrożenia dotyczą głównie pieszych oraz rowerzystów. Osoby te przekraczają jezdnie w nieodpowiednim miejscu, nie korzystają z obowiązkowych elementów odblaskowych zwłaszcza poza terenem zabudowanym lub po zmroku. Kolejnym problemem ściśle związanym z w/w zagadnieniem jest  poruszaniem się osób  niewłaściwą stroną drogi w miejscowościach, gdzie brak jest chodników dla ruchu pieszego i rowerowego a drogi są nieoświetlone. Zagrożenie to występuje przez całą dobę. Wskazane sytuacje  stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nowogród: pieszych, rowerzystów jak również i kierujących, którzy napotykają takie osoby idące nieprawidłowo wzdłuż miejscowych dróg. Powodem takiego zachowania może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie uregulowań prawnych, która w przyszłości skutkować może zdarzeniami drogowymi   z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Wdrożone działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się po pobliskich drogach oraz uświadomienie mieszkańców gminy Nowogród o przepisach prawnych wynikających z Ustawy o Ruchu Drogowym jak też przekazanie informacji mieszkańcom Nowogrodu o konsekwencjach prawnych wynikających z przepisów Kodeksu Wykroczeń.