W czwartek 4 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołów Nr LIII/23 z 29.11.2023r, Nr LIV/23 z 04.12.2023r., Nr LV/23 z 28.12.2023r, Nr LVI/24 z 28.02.2024r., Nr LVII/24 z 06.03.2024
  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
  4. Interpelacje i zapytania
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2024-2028 – opinia Komisji Rewizyjnej
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2024 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Łomżyńskiego  zadania zarzadzania częścią drogi powiatowej nr. 1909B – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego
  8. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Gminy Nowogród
  9. Sprawy różne