Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego wręczył Burmistrzowi Nowogrodu symboliczny czek na kwotę 800.000,00 zł na realizację przebudowy ul. Października i ul. Łomżyńskiej na odcinku ul. 11 listopada - ul. Rynek tzn. w bezpośrednim sąsiedztwie OSP Nowogród i M-GOK.

Gmina Nowogród otrzymała 800.000,00 zł w tegorocznej edycji Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. W czwartej edycji autorskiego programu Samorządu Województwa Podlaskiego wsparcie otrzymało 119 gmin na łączną kwotę 61 mln zł. We wtorek, 2 kwietnia, marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś oraz członek zarządu województwa Wiesława Burnos wręczyli symboliczne czeki z dotacjami beneficjentom Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący sejmiku województwa Bogusław Dębski oraz radni wojewódzcy.