W czwartek 4 kwietnia 2024 r. z podczas uroczystości w Operze i Filharmonii Podlaskiej Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego wręczył Burmistrzowi Nowogrodu czek na 60.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Z dotacji zostanie zakupiony quad ratowniczy dla OSP Nowogród oraz wyposażenie pojazdu OSP Mątwica.

Samorząd województwa w trakcie kadencji wspiera finansowo jednostki ochotniczych straży pożarnych przekazując gminom dotacje na wyposażenie i szkolenia druhów. W czwartek, 4 kwietnia, otrzymały one 111 symbolicznych czeków na łączną kwotę 3 mln zł. Wręczali je w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku przedstawiciele samorządu województwa, w tym wicemarszałek Marek Olbryś, członek zarządu Wiesława Burnos i przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski.