w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowogród zaopatrującego miejscowości: Baliki, Kupnina, Morgowniki, Nowogród, Ptaki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży na podstawie wyników przeprowadzonych badań informuje, że jakość wody spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

 

Załącznik